ELEVMILJØ

Stavern folkehøyskole er opptatt av at alle elevene opplever et godt og trygt læringsmiljø, både fysisk, psykisk og sosialt. De ansatte arbeider målrettet med forebyggende tiltak slik at en skal unngå vanskelige og vonde situasjoner. Folkehøyskolen har sterkt fokus på personlig utvikling og danning i lag med andre. Vårt mål er at hver elev opplever å bli sett, hørt og tatt på alvor. Helt sentralt i dette er den åpne dialogen og de mange uformelle møteplassene vi har mellom de ansatte og elevene.

De ansatte er her for elevene og det skal elevene merke.

IMG_20210302_121459.jpg

HVERDAGEN

Våre 2. årselever har regien på kveldsaktivitetene. Aktivitetene varierer noe fra uke til uke, men fokuset er på at man skal kunne ha det gøy sammen og slappe litt av. Dette kan være ballspill, filmkveld, kunst og håndverk, Freaky Fridays, konkurranser osv.

ELEVKVELD

Alle linjene har i løpet av skoleåret ansvar for en elevkveld. Elevene bestemmer selv i samråd med linjelærer over hva dem har lyst til å bidra med. Det kan være alt fra konkurranser og underholdning til sceneshow.

KRISTEN SKOLE

Elevflokken på Stavern folkehøyskole er like forskjellige som annen ungdom. Noen har en kristen bakgrunn, andre er ateister – og noen har et uavklart forhold til dette med tro og livssyn. Vi har aldri opplevd noen skiller i elevflokken av den grunn. Tvert imot har det gitt oss et veldig godt miljø, hvor tro og livssyn er et helt naturlig samtaletema. For oss innebærer et kristent menneskesyn at alle har samme verdi og er like viktige for oss. Det betyr at du vil bli møtt med samme respekt uansett livssyn.

instagram transparent.png

Følg oss på instagram, se livet på skolen!