KORONAINFORMASJON

Oppdatert februar 2021

Det er for mange ekstra spenning knyttet til COVID-19 og eventuelle konsekvenser

dette får for studieturer og skoleåret for øvrig. 

Studietur

På grunn av situasjonen knyttet til COVID-19, må vi ta forbehold om eventuelle endringer for de planlagte studieturene.  Vi håper på å kunne gjennomføre turene som planlagt, samtidig som vi tar høyde for endringer ved å legge planer for gode, alternative turer.

Vår målsetting er uansett at studieturen din skal være en tur fylt med faglig relevant læring, nye perspektiv på liv og samfunn, spennende opplevelser og bidra til å bygge det gode klassemiljøet.

 

Skoleåret

Vi planlegger å starte skoleåret som normalt. Noen endringer kan det likevel bli.

Vi vet som nevnt ikke hvordan 2021 blir og vi må om nødvendig være tilpasningsdyktige.

 

I skrivende stund har vi et skoleår stort fokus på smittevern og hygiene.

Våre smittevernplaner er bygd på de til enhver tid gjeldende råd/regler fra myndighetene,

samt veilederne som utgis av Folkehelseinstituttet.

Du kan lese mer om Korona og folkehøyskoler på https://www.folkehogskole.no/korona

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har andre spørsmål rundt skoleåret og opptak.