KORONAINFORMASJON

Det er mange som er spente på skolestart til høsten.

I år er det ekstra spenning knyttet til Covid-19 og eventuelle konsekvenser for oppstarten i august og skoleåret forøvrig. Vi har gjort noen tilpasninger til situasjonen, men i det store og hele vil skoleåret bli likt tidligere folkehøyskoleår.

Vi planlegger å starte skoleåret som normalt. Dette er basert på signaler fra myndigheter og det faktum at andre typer skoler er i ferd med å åpne opp igjen. Den gradvise gjenåpningen av samfunnet betyr at hvis dette fortsetter vil det være klart for skolestart i august.

Noen endringer vil det likevel bli. I startfasen vil vi legge opp til at elevene holder seg mest sammen i en tidagersperiode og ikke blander seg med lokalbefolkningen før vi vet at elevene er symptomfrie. Dette til det beste for elevene og samfunnet rundt. Stavern og omegn har ikke vært spesielt berørt av Covid-19.

 

Studieturer som var planlagt for høsten 2020 er utsatt til våren 2021, og vi reiser ikke før vi får klarsignal fra myndighetene om at det er forsvarlig. Her er det flere faktorer som spiller inn, blant annet korona-situasjonen i de landene vi planlegger å reise til. Dette vil vi tilpasse oss til, og planlegge turene i forhold til dette.

Vi kommer til å ha fokus på smittevern og hygiene i tiden som kommer. Både på campus, når ansatte og elever reiser til og fra skolen, og når vi er i offentligheten. Elevene kommer til å få gjennomgang i smittevern og hygiene ved oppstart. Renholdet har blitt tilpasset situasjonen med økt fokus på desinfisering av overflater som berøres ofte.

Vi følger til enhver tid rådene fra stat, kommune og direktiv fra FHI. Folkehelseinstituttet kommer jevnlig med oppdateringer på hva som er anbefalt smittevern, og lager spesifikke veiledere for smittevern for ulike institusjoner. Det har ikke kommet egen veileder for folkehøyskolene enda, men vi følger med på veilederne som har blitt laget for andre typer skoler i arbeidet med forberedelsene inntil denne kommer.

Vi følger med på utviklingen og rådene som kommer fra myndighetene. Skolestart er fortsatt et stykke unna og det er flere ting som kan endre seg over sommeren.

Uansett så skal vi tilpasse oss slik at våre elever har det trygt på skolen.

Vi gleder oss til skolestart og å få elever på skolen!

Du kan lese mer om Korona og folkehøyskoler på https://www.folkehogskole.no/korona

Dersom du har andre spørsmål rundt skoleåret og opptak, kontakt oss på e-post: post@stavernfhs.no.

Stavern folkehøyskole

DRØMME - LEVE - FORANDRE

Helgeroveien 102, 3294 Stavern

  • Instagram
  • Facebook Social Icon

© 2020 Stavern Folkehøyskole