SKOLEÅRET

STUDIEPOENG

Et år på folkehøyskole gir i dag 2 studiepoeng i tillegg til alderspoeng ved opptak til høyere utdanning. Flere og flere arbeidsgivere får opp øynene for den unike sosiale og personlighetsutviklende kompetansen et folkehøyskoleår gir. Folkehøyskole tar seg rett og slett godt ut på en CV’n din.

INGEN SØKNADSFRIST

Søknadene behandles i den rekkefølge de kommer inn. Vi prioriterer elever over 18 år. Linjene har et begrenset antall plasser, så det lønner seg å søke tidlig. Vi tar derimot ikke opp elever før 1. februar, men søk gjerne tidligere. Så sant det er ledige plasser, tar vi opp elever helt fram til skolestart. Ved opptak som elev ved skolen gjelder angrefristen i henhold til angrerettloven kapittel 3.

STIPEND

Du får full støtte med stipend og lån i 10 måneder fra Statens Lånekasse ved å gå på Stavern fhs.

ALDERSGRENSE
Aldersgrensen er 18 år pr. 31.12. i skoleåret. De fleste elevene har 3 år i videregående skole bak seg. Gjennomsnittsalder er 20 år.​

Skjermbilde 2020-11-16 kl. 16.40.47.png

SKOLERUTE 2022-2023

Dette er en kortversjon av skoleruten for 2022-2023. Vi regner med at den blir slik, men tar likevel et lite forbehold om mulige endringer. Mer informasjon kommer.

 • Skolestart 20. august 2022

 • Uke 41 - Høstferie

 • Juleferie fra medio desember

 • Uke 8 - Vinterferie

 • Uke 14 - Påskeferie

 • Skoleavslutning 13. mai 2023

TIMEPLAN

Trykk her for timeplan.

GRUNNREGLER

 1. All undervisning er obligatorisk. Fravær på over 10% gir skolen rett til å avbryte elevens skoleår.

 2. Skolen har nulltoleranse for bruk, oppbevaring og overdragelse av rusmidler, inkludert alkohol. Dette gjelder i all skoletid, også utenfor skolens område så lenge du ikke har permisjon eller ferie.

 3. Innendørs røyking, inkl. e-sigaretter, er ikke tillatt.

 4. Skolen skal være en trygg og mobbefri sone. Mobbing og/eller adferd som er egnet til å skape frykt og/eller utrygghet i skolens miljø, også på sosiale medier, vil medføre disiplinærreaksjon.

 5. Alle har ansvar for en riktig og forsvarlig bruk av skolens eiendom og utstyr. Skader må straks rapporteres til ansatte ved skolen. Forsettlig ødeleggelse av skolens materiell og utstyr vil kunne medføre økonomisk ansvar.

 6. Gjentatte og/eller alvorlige brudd på husordensregler, inkludert smittevernregler, kan føre til disiplinærsak.

 

Brudd på skolens grunnregler vil føre til midlertidig bortvisning eller

utvisning for resten av skoleåret, avhengig av alvorlighetsgrad og/eller gjentakelse.

Det er skolens disiplinære råd som fatter vedtak i disiplinærsaker.