VELG STUDIETUREN DIN SELV!

Studieturen til Skandinavia er inkludert i linjekostnaden på alle linjer. Ønsker du studietur innenfor kultur, aktivitet eller bistand, så tilbyr vi også andre studieturer for en ekstra kostnad.

Bla lenger ned for å se destinasjonene du kan velge mellom.

Skandinaviaturen er obligatorisk for elever på Flylinja, Discover Norway og Botrening.

Les mer her!

 

Fellesturer

Turer med hele skolen

 
DJI_0013-2.jpg

Malmøya

Skolerute

 

SKOLERUTE 2023-2024

Dette er en kortversjon av skoleruten for 2023-2024. Vi regner med at den blir slik, men tar likevel et lite forbehold om mulige endringer. Mer informasjon kommer.

 • Skolestart 19. august 2023

 • Uke 41 - Høstferie

 • Juleferie fra medio desember

 • Uke 8 - Vinterferie

 • Uke 13 - Påskeferie

 • Skoleavslutning 11. mai 2024

TIMEPLAN

Trykk her for timeplan.

Grunnregler

 

GRUNNREGLER

 1. All undervisning er obligatorisk. Fravær på over 10% gir skolen rett til å avbryte elevens skoleår.

 2. Skolen har nulltoleranse for bruk, oppbevaring og overdragelse av rusmidler, inkludert alkohol. Dette gjelder i all skoletid, også utenfor skolens område så lenge du ikke har permisjon eller ferie.

 3. Innendørs røyking, inkl. e-sigaretter, er ikke tillatt.

 4. Skolen skal være en trygg og mobbefri sone. Mobbing og/eller adferd som er egnet til å skape frykt og/eller utrygghet i skolens miljø, også på sosiale medier, vil medføre disiplinærreaksjon.

 5. Alle har ansvar for en riktig og forsvarlig bruk av skolens eiendom og utstyr. Skader må straks rapporteres til ansatte ved skolen. Forsettlig ødeleggelse av skolens materiell og utstyr vil kunne medføre økonomisk ansvar.

 6. Gjentatte og/eller alvorlige brudd på husordensregler, inkludert smittevernregler, kan føre til disiplinærsak.

 

Brudd på skolens grunnregler kan føre til midlertidig bortvisning eller

utvisning for resten av skoleåret, avhengig av alvorlighetsgrad og/eller gjentakelse.

Det er skolens disiplinære råd som fatter vedtak i disiplinærsaker.