SKOLEÅRET

SKOLERUTE 2020-2021

Under er den planlagte skoleturen for skoleåret 2020-2021. Vi regner med at den blir slik, men tar likevel et lite forbehold om mulige endringer.

 • Skolestart 22. august 2020

 • Uke 41 - Høstferie

 • Juleferie fra  ca 17. desember t.o.m ca 5. januar

 • Uke 8 - Vinterferie

 • Mars - Tur til Hemsedal

 • Uke 13 - Påskeferie

 • Skoleavslutning 15. mai 2021

Grunnet COVID-19 blir studieturer som var planlagt for høsten 2020 utsatt til våren 2021.

TIMEPLAN 2020-2021

Vi holder fortsatt med å planlegge skoleåret, men her kan du se et forslag på hvordan timeplanen ser ut.

STUDIEPOENG

Et år på folkehøyskole gir i dag 2 studiepoeng i tillegg til alderspoeng ved opptak til høyere utdanning. Flere og flere arbeidsgivere får opp øynene for den unike sosiale og personlighetsutviklende kompetansen et folkehøyskoleår gir. Folkehøyskole tar seg rett og slett godt ut på en CV’n din.

INGEN SØKNADSFRIST

Søknadene behandles i den rekkefølge de kommer inn. Vi prioriterer elever over 18 år. Linjene har et begrenset antall plasser, så det lønner seg å søke tidlig. Vi tar derimot ikke opp elever før 1. februar, men søk gjerne tidligere. Så sant det er ledige plasser, tar vi opp elever helt fram til skolestart. Ved opptak som elev ved skolen gjelder angrefristen i henhold til angrerettloven kapittel 3.

STIPEND

Du får full støtte med stipend og lån fra Statens Lånekasse ved å gå på Stavern fhs.

ALDERSGRENSE
Aldersgrensen er 18 år pr. 31.12. i skoleåret. De fleste elevene har 3 år i videregående skole bak seg. Gjennomsnittsalder er 20 år.

GRUNNREGLER

 • All undervisning er obligatorisk

 • Vi har nulltoleranse for bruk og oppbevaring av rusmidler, inkludert alkohol. Dette gjelder også utenfor skolens område så lenge du ikke har permisjon eller ferie.

 • Ved skjellig grunn til mistanke om ruspåvirkning på skolen kan dette bli behandlet som et regelbrudd, uavhengig av tidspunkt for inntaket.

 • Innendørs røyking, inkl. e-sigaretter, er ikke tillatt.

 • Skolen er mobbefri sone. Mobbing i skolens miljø, også på sosiale medier, vil bli reagert på.

 • Alle har ansvar for en rett og forsvarlig bruk av skolens eiendom og utstyr. Skader som oppstår må straks meldes fra, og skolen avgjør det økonomiske ansvarsforhold.

 • Fravær på over 10% gir skolen rett til å avbryte skoleåret. Brudd på skolens grunnregler kan føre til midlertidig bortvisning eller utvisning for resten av skoleåret.

Stavern folkehøyskole

DRØMME - LEVE - FORANDRE

Helgeroveien 102, 3294 Stavern

 • Instagram
 • Facebook Social Icon

© 2020 Stavern Folkehøyskole