top of page

En kristen skole

Vi møter alle elevene med

samme respekt og omsorg.

Kom som du er

Stavern folkehøyskole er eid av Frikirken. Vårt eierskap sier lite om elevflokken vår, men mye om verdiene våre. Elevflokken på Stavern folkehøyskole er like forskjellige som i samfunnet ellers. Noen har en kristen bakgrunn, andre er ateister – og noen har et uavklart forhold til dette med tro og livssyn. Et kristent menneskesyn betyr, blant annet, at vi tror at alle mennesker har samme verdi. For oss er det selvfølgelig at vi møter alle elevene med samme respekt og omsorg, uansett livssyn, kjønn og legning.

Som kristen skole inviterer vi til ukentlige samlinger med kristent fokus. «Torsdagsmøtet» er et treffpunkt der du får input om det å tro, bønnevandring, musikk og et godt hvilested.

Vi har også husgrupper for elever som ønsker dette. Dette er en viktig arena for dem som ønsker å stille de større spørsmålene rundt tro, men også snakke med jevnaldrende om disse temaene.

Vi har to skolegudstjenester i løpet av året. Disse foregår i Stavern frikirke, som også er en kirke elevene våre er velkommen til gjennom hele skoleåret.

bottom of page