top of page

Hva er en folkehøgskole?

Updated: May 22, 2023

Folkehøgskolen er et skoleslag som kun finnes i Sverige, Danmark, Finland og Norge. Vi er i internasjonal og nasjonal konkurranse. Det er en spennende og utfordrende studie uten eksamen som bygger på en pedagogisk filosofi om at læring ikke først og fremst skal bestå av pugging og terping av teorier.


Men, hva er en folkehøgskole?


I Norge finnes det 86 folkehøgskoler, alle med sine unike visjoner og linjer. Stavern folkehøyskole har et bredt utvalg av linjer, noe vi mener er sunt for elevmiljøet. På denne måten vil du møte mennesker med forskjellige interesser på kryss og tvers av kulturer i hele Norge og resten av verden. De fleste folkehøgskoler i Norge består av internater som elevene bor i, dette gjør at året er innholdsrikt- også utenom linjetiden.


De lovpålagte betingelsene for drift av folkehøgskole er å fremme dannelse og folkeopplysning. Folkehøgskolen har derfor stor frihet til å skreddersy skoleåret på en helt unik måte, for deg som elev vil du merke en tilhørighet og at tiden vi bruker sammen gir mening.Dannelse står sentralt, hva er dannelse?


Dette er et stort spørsmål som ikke har et konkret svar, her er et eksempel: Dersom du tenker tilbake, kan du da huske at du har befinnet deg i en situasjon hvor du lærer noe, men du forstår ikke helt hvorfor du skal lære det? Ved å stille spørsmål til et slikt scenario opparbeider du deg evnen til å forstå, og det å tenke kritisk eller etisk rundt samfunnsmessige hendelser. Ved å løfte slike problemstillinger tar du aktivt ansvar for å forbedre samfunnet igjennom refleksjon. Dette kan sees på som et trekk av et dannet menneske. Ved å tenke kritisk og stille spørsmål så ønsker du å opparbeide deg evnen til å forstå og tenke kritisk eller etisk.


Dannelse i seg selv er ikke kun å tenke kritisk eller reflektere, for at et menneske kan sies å være dannet kan vi se på noen flere verdier:

  • Gode allmennkunnskaper

  • Evnen til å tenke kritisk og selvstendig

  • Velutviklede «sosiale antenner»

  • Høflighet, god folkeskikk

  • Empati, dvs. evnen til å leve oss inn i hvordan andre enn vi selv har det

  • Moralske egenskaper i form av dyder som mot, rettferdighet, måtehold, selvbeherskelse, redelighet, standhaftighet, sjenerøsitet, forutseenhet, hjelpsomhet

  • Et visst minimum av klokskap på det mellommenneskelige planet

  • God dømmekraft i praktiske anliggender, dvs. evne til god problemløsning

"Dannelse er det som sitter igjen når vi har glemt alt vi har lært"

- Edward Frederick Lindley Wood,

Comments


bottom of page